Disclaimer, privacy & copyright

Disclaimer
Technisch Bureau Bouwnijverheid kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade in welke vorm dan ook voortvloeiende uit informatie op deze site. Noch kan Technisch Bureau Bouwnijverheid aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiende uit gebruik, onvermogen tot gebruik of de resultaten van het gebruik van informatie op deze site. Alle informatie, voorbeelden en suggesties op deze site is/zijn samengesteld en geschreven met de uiterste zorgvuldigheid. Wij kunnen echter niet garanderen dat alle ingevoerde informatie juist is.

Technisch Bureau Bouwnijverheid en uw privacy
De gegevens die we van u krijgen, worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor u deze verstrekt. We gaan zeer vertrouwelijk met uw gegevens om en houden ons strikt aan de eisen die de wet op de Persoonsbescherming stelt. Gegevens worden niet door Technisch Bureau Bouwnijverheid beschikbaar gesteld aan derden.

Copyright
Deze website is het eigendom van het Technisch Bureau Bouwnijverheid. Beeldmateriaal, teksten en andere tools mogen niet overgenomen worden zonder voorafgaande toestemming van Technisch Bureau Bouwnijverheid. Verzoeken daartoe kunt u indienen bij Technisch Bureau Bouwnijverheid/Weerverletbestrijding.

Heeft u op- of aanmerkingen over deze site, dan kunt u deze mailen naar: weerverlet@tbbouw.nl