Spelregels voor werken bij winterweer

Uw rechten en plichten staan in de cao
In de cao Bouw & Infra  staat welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben als het gaat om werken of niet werken bij winterweer. De volledige tekst vindt u in cao-artikel 73. Op hoofdlijnen gelden in de winter onderstaande afspraken.

Goed overleg tussen werkgever en werknemers
Bij ongunstig winterweer of te weinig licht bepaalt de werkgever in redelijk overleg met zijn werknemers wanneer en hoe lang het werk wordt neergelegd. Daarbij maken zij een afweging tussen het bedrijfsbelang enerzijds en de gezondheid en veiligheid van de werknemers anderzijds.

Soms mag de werknemer zelf stoppen
Lukt het de werkgever en de werknemers echt niet om het in goed overleg met elkaar eens te worden, dan mag de werknemer zelf stoppen met zijn buitenwerk. Onder welke omstandigheden dit is toegestaan, leest u hier.

Het loon wordt doorbetaald
Als door ongunstige weersomstandigheden niet kan worden gewerkt, betaalt de werkgever het vast overeengekomen loon en de prestatietoeslag van de werknemer door. Dit geldt ook als de werkgever en de werknemer het niet eens zijn over de noodzaak om te stoppen met werken. Betaalt de werkgever niet, dan kan de werknemer een voorschot aanvragen bij het Garantiefonds. Als een vorstperiode langer duurt dan 15 dagen kan de werkgever voor eventuele volgende vorstdagen Vorst-WW aanvragen. Dit doet hij samen met de werknemer. Als het UWV de aanvraag goedkeurt, gaat de uitkering naar de werkgever. Voor de werknemer verandert er niets: hij wordt niet werkloos en de werkgever blijft hem het vast overeengekomen loon plus de prestatietoeslag doorbetalen. Dit is geregeld in cao-artikel 74.

Vervangend binnenwerk
De werkgever kan de werknemer verplichten vervangend binnenwerk te doen. Daarbij moet het wel gaan om bouw- en functiegerelateerde werkzaamheden. Bijvoorbeeld, onderhoud aan materieel, het opruimen van de werkplaats of prefabwerkzaamheden.

Geen ontslag
De werknemer mag niet worden ontslagen om reden dat er door winterweer onvoldoende werk is of in een bepaalde periode helemaal niet kan worden gewerkt.

Wat te doen bij verschil van mening?
Wordt u het op de bouwplaats niet met elkaar eens over het wel of niet kunnen doorwerken bij winterweer? En lost ons hulpmiddel Wel of niet werken dit probleem niet op? dan kunt u voor advies contact opnemen met Weerverletbestrijding.