Als de werkgever het loon niet doorbetaalt…

De cao bepaalt dat de werkgever het loon tijdens onwerkbaar winterweer altijd moet doorbetalen. Dit geldt ook als hij met de werknemers van mening verschilt over de mogelijkheid om door te werken.

Als de werkgever toch weigert het loon door te betalen, kan de werknemer een voorschot op zijn loon vragen bij het Garantiefonds. Dit bedrijfstakfonds verhaalt het verstrekte voorschot plus eventuele kosten op de werkgever.

Het Garantiefonds wordt beheerd en uitgevoerd door het FNV en CNV Vakmensen.