Het beperken van economische schade door winterweer

Preventie beperkt de schade
De vertraging van bouwactiviteiten door winterweer kan aanzienlijke economische schade opleveren. Verletbeperkende maatregelen maken het mogelijk in de winter buiten langer door te werken. Dit beperkt de schade, maar weerverlet helemaal voorkomen is een illusie. De weergoden blijven nu eenmaal onberekenbaar.

De werkgever moet het loon doorbetalen
De cao verplicht werkgevers tot het doorbetalen van het loon bij vorstverlet. In de oude situatie werd dit financiële risico gedekt door het Risicofonds. Sinds de afschaffing daarvan dragen werkgevers dit risico zelf. Dit levert een aanzienlijke kostenpost op. Reden genoeg om alles in het werk te stellen de schade zoveel mogelijk te beperken.