Waarom zou ik mij daar als werknemer druk over maken?

U krijgt uw loon toch doorbetaald…
Als u door vorst of sneeuw niet kunt werken, betaalt de werkgever uw vast overeengekomen loon en uw prestatietoeslag door. Dat is geregeld in de cao. Zo nodig kunt u een beroep doen op het Garantiefonds. In dit opzicht loopt u dus geen risico.

Indirecte risico’s
Maar als de bouw door het winterweer langere tijd stil ligt, ontstaat er vertraging in de productie. Dat is vervelend voor de klant en kan leiden tot schadeclaims voor uw werkgever. Bovendien lopen de (loon)kosten van de werkgever tijdens onwerkbaar weer gewoon door.

Het gaat ook om uw werkzekerheid!
Een bedrijf met ontevreden klanten en een financieel verzwakte positie kan u niet veel werkzekerheid bieden. Denk daarom actief mee over maatregelen om weerverlet in uw bedrijf zoveel mogelijk te voorkomen en help met de uitvoering daarvan.