De oude vorstverletregeling

Op de kop af zestig jaar – van 1947 tot 2007 – heeft het Risicofonds voor de Bouwnijverheid bestaan. In de oude, collectieve vorstverletregeling was iedere werkgever in de bouw verplicht premie te betalen aan het Risicofonds. Daar stond tegenover dat de werkgever in geval van vorstverlet de loonkosten van zijn werknemers uit dit fonds vergoed kreeg. In deze regeling stond de zorg voor het materiaal en materieel centraal. De uitvoering van de regeling werd verzorgd door Stichting Sociaal Fonds Bouwnijverheid.