Blijf vorst een stap voor!

Verlet op de bouwplaats is een kostbare zaak. Als in de wintermaanden op de bouwplaats niet kan worden doorgewerkt, kost dat veel geld. Maar weerverlet is soms eenvoudig te vermijden of in ieder geval tot een minimum te beperken. Als u dit wilt bereiken, is het belangrijk dat u al -voordat de winter intreedt-, preventieve maatregelen treft.

Een prettige bijkomstigheid van dergelijke verletbeperkende maatregelen is dat ze de werkomstandigheden op de bouwplaats tijdens de gure en natte wintermaanden verbeteren. Dat heeft zonder meer invloed op de kwaliteit van het werk. Bovendien maken ze een snellere opstart na een vorstperiode mogelijk.

Bij Burgerlijke & Utiliteitsbouw gaat het om woningbouw (Burgerlijke bouw) en de bouw van onder andere kantoren en fabrieken (Utiliteitsbouw). Utiliteitsbouw gaat dus over het bouwen van bouwwerken die geen woonbestemming hebben.
Om ook in de Burgerlijke & Utiliteitsbouw er voor te zorgen dat er bij bepaalde weersinvloeden doorgewerkt kan worden, kunnen er maatregelen getroffen worden die een bijdrage leveren aan verletbeperking! Aan de linkerkant van deze pagina ziet u welke onderwerpen uw aandacht verdienen als u de productie in het winterseizoen zo ongestoord mogelijk wil laten verlopen.

Verletbeperkende maatregelen voor Burgerlijke & Utiliteitsbouw:

Heeft u tips & tricks en/of foto’s over verletbeperkende maatregelen?
Stuur deze naar weerverlet@tbbouw.nl.