Materiaal en materieel beschermen

Om materialen te beschermen tegen vorst kunt u de volgende maatregelen nemen:

  • voldoende afdekmaterialen beschikbaar hebben;
  • de bouwmaterialen afdekken met dekkleden; bij afgedekte steentassen zorgen voor voldoende doorluchting; desnoods de folie van de pallets opensnijden indien er sprake is van condensvorming;
  • zorgen dat ten behoeve van het betonstorten, vloerwapeningsvelden en balkbekistingen afgedekt kunnen worden met dekkleden;
  • steenachtige en poreuze materialen droog en vrij van de ondergrond opstapelen en afdekken;
  • zorgen voor voldoende afdekmateriaal ten behoeve van het vers gemetselde werk (bijvoorbeeld folie of big blanket); naast lage temperatuur kan ook koude wind een probleem vormen;
  • vorstvrije opslag mogelijk maken van materialen zoals cement, kitten, bindmiddelen, bitumineuze dakbedekking en dergelijke;
  • als er vorst wordt verwacht na het beton storten betonbalken en wanden afdekken; voorkom tocht onder breedplaatvloeren;
  • als er vorst wordt verwacht prefab-betonelementen afdekken na het aangieten van de mortel.