Rijwegen en looppaden in begaanbare staat houden

De CAO-bepaling over het in begaanbare staat houden van rijwegen en looppaden (artikel 73, lid 2b) kan als volgt naar de praktijk worden vertaald:

  • rijwegen en looppaden vrijhouden van gaten en kuilen;
  • zorgen voor voldoende gladheidbestrijdingsmiddelen, zoals strooigrip, scherp zand, pekel, sneeuwschuivers en dergelijke (aanvullende info kalkzandsteen);
  • voorzieningen treffen om het oppervlaktewater af te voeren door middel van riolering, greppels en pompen; denk hierbij ook aan drainage;
  • schoon zand aanbrengen rondom de woningen, zeker wanneer er gebouwd wordt in kleigrond;
  • voorzieningen treffen om trappenhuizen, werkvloeren en steigervloeren begaanbaar te houden.
Dit is niet goed begaanbaar!

Dit is niet goed begaanbaar!

Voorbeeld van een goed begaanbare bouwweg

Voorbeeld van een goed begaanbare bouwweg

Ondanks sneeuwdek is de weg goed begaanbaar

Ondanks sneeuwdek is de weg goed begaanbaar