Tochtvrij binnen werken

Deze cao-afspraak (artikel 70b, lid 6) houdt het volgende in:

  • In de periode 1 september tot 1 mei moet binnenwerk zo veel mogelijk tochtvrij worden uitgevoerd. Onder tochtvrij wordt verstaan dat de ruimte rondom met glas of ander materiaal is afgedicht.
Als er buiten niet meer gewerkt kan worden... dan kun je naar binnen!

Als er buiten niet meer gewerkt kan worden… dan kun je naar binnen!