Bouwwaterleidingen

Vorstvrij aanleggen van bouwwaterleidingen

Hierbij kunt u denken aan de volgende zaken:

  • de bouwwaterleiding zestig à tachtig centimeter onder het maaiveld aanleggen;
  • de meterputten met aftappunt voorzien van een dubbel deksel en isolatiemateriaal;
  • alle bovengrondse waterleidingen voorzien van isolatiemateriaal;
  • bij vorst tappunten extra beschermen (kappen);
  • een voorziening treffen om waterslangen vorstvrij op te bergen.
Alle bouwwaterleidingen vorstvrij aanleggen en tijdig aftappen.
Alle bouwwaterleidingen vorstvrij aanleggen en tijdig aftappen.