Materiaal en materieel beschermen

Om materialen te beschermen tegen vorst kunt u de volgende maatregelen nemen:

  • voldoende afdekmaterialen beschikbaar hebben;
  • de materialen afdekken met dekkleden; bij afgedekte steentassen zorgen voor voldoende doorluchting; desnoods de folie van de pallets opensnijden indien er sprake is van condensvorming;
  • zorgen dat ten behoeve van het betonstorten, vloerwapeningsvelden en balkbekistingen afgedekt kunnen worden met dekkleden;
  • steenachtige materialen droog en vrij van de ondergrond opstapelen en afdekken;
  • als er vorst wordt verwacht na het beton storten betonbalken en dergelijke beschermen.
Bescherm materialen tegen nadelige weersinvloeden.
Bescherm materialen tegen nadelige weersinvloeden.