Rijwegen en looppaden in begaanbare staat houden

De CAO-bepaling over het in begaanbare staat houden van rijwegen en looppaden (artikel 73, lid 2b) kan als volgt naar de praktijk worden vertaald:

  • rijwegen en looppaden vrijhouden van gaten en kuilen;
  • zorgen voor voldoende gladheidbestrijdingsmiddelen, zoals strooigrip, scherp zand, pekel, sneeuwschuivers en dergelijke;
  • voorzieningen treffen om het oppervlaktewater af te voeren door middel van riolering, greppels en pompen; denk hierbij ook aan ‘een drainage- en infiltratiesysteem’.
Houdt transportwegen begaanbaar en voorkom wateroverlast.

Houdt transportwegen begaanbaar en voorkom wateroverlast.