Winter-/doorwerkkleding beschikbaar stellen

Volgens CAO-artikel 73, lid 2c heeft de werknemer tijdens vorst recht op winter-/doorwerkkleding, wanneer hij werkzaamheden uitvoert waarbij hij direct aan de buitenlucht is blootgesteld.

Pas de werkkleding aan, aan het weertype van de dag.

Houdt transportwegen begaanbaar en voorkom wateroverlast.