Koning Winter is in ’t land!

Zie wat u kunt doen. Wij hebben voor u adviesbladen ontwikkelt.

Spelregels voor werken bij winterweer

Uw rechten en plichten staan in de cao

In de cao Bouw & Infra staat welke rechten en plichten werkgevers en werknemers hebben als het gaat om werken of niet werken bij winterweer. De volledige tekst vindt u in cao-artikel 73. Op hoofdlijnen gelden in de winter onderstaande afspraken.

Advies over ‘winterproof’ maken bouwplaats

Bij matige tot strenge vorst of als er een dik pak sneeuw ligt, is buiten werken zo goed als uitgesloten. Bij temperaturen die schommelen tussen circa +2 en -5 graden Celsius, kan dit (soms) wel. De cao stelt duidelijke grenzen aan buitenwerk bij winterweer. Maar binnen die grenzen is nog een wereld te winnen!

Technisch Bureau Bouwnijverheid/Weerverletbestrijding geeft informatie en advies aan ondernemers en werknemers in de Bouw & Infra. Dit gebeurt namens cao-partijen Bouw & Infra.