Eigen risicoperiode Vorst WW aangepast

Met ingang van de winter 2018/2019 is het aantal dagen eigen risico voor de vorst WW gewijzigd naar 5 dagen. Meer informatie vindt u op de websites van cao-partijen Bouw & Infra of op deze site onder kopje regeling, Cao artikel 74.

Vorst WW winter 2013/2014

Eigen risicoperiode Vorst WW verlaagd van 17 naar 15 dagen

CAO-partijen voor de bouwnijverheid hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor de komende winterperiode te verlagen van 17 dagen naar 15 dagen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sites van CAO-partijen, zie het kopje links onder aan de pagina.

Vorst WW

Eigen risicoperiode Vorst WW verlaagd naar 17 dagen

CAO-partijen voor de bouwnijverheid hebben besloten de eigen risicoperiode in het kader van de vorstregeling voor de komende winterperiode te verlagen van 22 dagen naar 17 dagen.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de sites van CAO-partijen, zie links onder aan de pagina.